Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 30.10.2013

1. Rekisterinpitäjä
Suomalaisen Työn Liitto
Pl 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki
puh. (09) 6962 430

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Hanna Malinen
c/o Suomalaisen Työn Liitto
Pl 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki
puh. (09) 6962 430

3. Rekisterin nimi
Suomalainenjoulu.fi -sivuston kilpailujen osanottajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Suomalaisen Työn Liiton kilpailuihin osaa ottaneet lisätään rekisteriin, jotta voidaan arpoa palkinnot ja toimittaa ne voittajille. Ne rekisteröidyt, jotka ilmoittavat suostuvansa ottamaan vastaan Suomalaisen Työn Liiton tai joulukampanjan yhteistyöyritysten lähettämiä suoramarkkinointi- tms. sähköpostiviestejä, säilytetään rekisterissä kampanjan jälkeen. Näille lähetetään mahdollisesti tietoa Suomalaisen Työn Liiton tai yhteistyöyritysten myöhemmistä kampanjoista ja kilpailuista.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn etu- ja sukunimet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite. Lisäksi lisätään tieto, suostuuko rekisteröity siihen, että Suomalaisen Työn Liitto tai joulukampanjan yhteistyöyritykset lähettävät suoramarkkinointi- tms. sähköpostia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt antavat itse tietonsa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Rekisteri sijaitsee Kehätieto Oy:n palvelimella. Tietoja voi katsella ainoastaan käyttöoikeudet omaava henkilö, jolle on annettu käyttäjätunnus ja salasana.